SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

CÍLE CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

 

Naším hlavním cílem je spolupráce na metodických pokynech a jejich uplatňování v certifikačním procesu pro všechny typy nemovitostí – tak jak je definuje Nový občanský zákoník.