SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

IDENTIFIKACE

Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.

Sídlo: Freyova 82/27, Praha 9, 190 00
Pracoviště CO: Freyova 82/27, Praha 9, 190 00
IČ: 25771582
DIČ: CZ25771582

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze - oddíl O, vložka 142

 

Druh obecně prospěšných služeb:

  • soustřeďování a rozšiřování znalostí, zkušeností a metodických postupů při zajišťování funkce certifikačního orgánu pro personální certifikaci
  • provádění personální certifikace ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a předpisů platných pro konkrétní certifikační proces a výkon příslušné profese s ohledem na předpisy platné v rámci ČR a EU
  • obsahem certifikace osob bude posuzování, prověřování a osvědčování odborné způsobilosti a nezávislosti fyzických i právnických osob

Doplňková činnost:

  • vydavatelská činnost, organizace školení, konferencí a seminářů