SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI A ZAHRANIČNÍMI SUBJEKTY

Certifikační orgán spolupracuje s metodickou a vzdělávací sekcí České komory odhadců majetku, o.s. na průběžné aktualizaci zkušebních otázek, doporučené literatury a metodických pokynů pro oceňování majetku.

V rámci celoživotní vzdělávání odhadců majetku nabízí certifikační orgán účast na seminářích pořádaných Českou komorou odhadců majetku, o.s. všem certifikovaným odhadcům.

Certifikační orgán spolupracuje s ÚOM ČKOM, a.s. v oblasti kontroly ocenění jednotlivých typů majetku, konzultací specifických případů ocenění a přípravy odhadců do systému spolupráce s bankovními domy.