SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

TEGoVA (The European Group of Valuers Associations)

Certifikát TEGoVA 2006

Společnost pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s. je držitelem známky dokonalosti (Mark of excellence) "Approved by TEGoVA". Platnost osvědčení je do 31.10.2006.

Toto osvědčení dokládá způsobilost certifikačního orgánu k certifikaci odhadců majetku ve specializaci "oceňování nemovitostí" na základě EN 45013 / EN ISO/IEC 17024. Na základě souhlasného vyjádření předních evropských expertů je SCOM oprávněn certifikovat na bázi Evropských oceňovacích standardů. Tento certifikát je uznatelný ve všech členských zemí Evropské unie a ostatních členských zemí TEGoVA.