SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

ODHADCE a oceňování majetku

Časopis odhadce

Odborný recenzovaný časopis České komory odhadců majetku, profesního sdružení znalců a odhadců, který byl Radou pro výzkum a vývoj zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Obsahově je zaměřený na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku, problematiku tržního prostředí v ČR. Současně poskytuje informace o nových zajímavých publikací, odborných seminářích, legislativních změnách, judikátech apod.. V časopise publikují přední odborníci z Česka a Slovenska.

Více informací o časopisu, pokyny pro autory, možnosti objednání a obsahové zaměření jednotlivých čísel (od roku 2002) je zveřejněno zde.

MK ČR E 12825
ISSN 1213-8223