SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

DŮVĚRNOST

Certifikační orgán má přiměřená opatření, která zajistí důvěrnost získaných informací během certifikačních činností na všech úrovních jeho organizace.

Veškeré informace, které účastníci certifikačního procesu získají, jsou důvěrné, tj. účastníci nemohou s těmito informacemi volně nakládat, tzn., nesmí být poskytovány neoprávněným stranám bez písemného souhlasu organizace nebo jednotlivce, který je poskytl, pokud nevyžaduje jejich sdělení zákon.

Vyžaduje-li zákon, aby certifikační orgán takové informace poskytl, příslušná organizace nebo jednotlivec bude předem informován, jaké informace budou poskytnuty.

Všichni účastníci certifikačního systému (externí a interní pracovníci) jsou písemně zavázáni k zachování důvěrnosti všech informací získaných při své činnosti.