SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

PROHLÁŠENÍ NESTRANNOSTI

Certifikační orgán Společnost pro personální certifikaci, o.p.s, chápe důležitost nestrannosti při certifikačním procesu.

Svými jasně definovanými politikami a postupy zabezpečuje objektivitu svých rozhodnutí a řídí případné střety zájmů.

Správnost a nestrannost postupů, střetů zájmů a objektivity je přezkoumáváno v pravidelných termínech nezávislou Komisi pro nestrannost.

Certifikační orgán zaručuje svými postupy projednávání všech odvolání, námitek a stížností nezaujatým a nestranným způsobem.