SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

ROZSAH CERTIFIKACE

V souladu s ustanovením normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 uděluje Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.:

certifikát prokazující znalost metodického pokynu ČKOM pro výkon následující profese:

  • certifikovaný odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí

Vzhledem okolnosti, že nový Občanský zákoník zavedl některé pozměněné názvy pro stávající typy majetku (např. nemovitosti jsou uváděny jako nemovité věci, podnik je označován jako obchodní závod, apod.) sdělujeme, že od 1.7.2015 budou certifikáty vydávány pod uvedenými změněnými názvy.

Význam a hodnota certifikátu se tímto nemění a certifikáty vydané pod novým názvem jsou zcela plnohodnotným dokumentem pro výkon příslušné funkce / profese.