SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

ROZSAH CERTIFIKACE

V souladu s ustanovením normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 uděluje Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.:

certifikát prokazující znalost metodického pokynu ČKOM pro výkon následující profese:

 

Certifikovaný odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí