Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Profesionál
SPPC je naší vizitkou...

Základní politikou Společnosti pro personální certifikaci, o.p.s. je dbát o vysokou profesionální odbornost certifikovaných odhadců majetku. To je docilováno důsledným uplatňováním certifikačních postupů při hodnocení odhadců majetku a aktivním dozorem nad držiteli certifikátů. Ve spolupráci s metodickou sekcí ČKOM je zajišťována aktuálnost oceňovacích standardů ČKOM (metodických pokynů) se zřetelem na specifika národního prostředí (trendy jednotlivých komodit) a s využitím nejnovějších poznatků z metodické sekce TEGoVA.

SPPC vytváří možnosti pro využití svých odhadců v mezinárodním obchodu s nemovitostmi, a to z důvodu globalizace tržních přístupů.