Certifikační orgán Společnost pro personální certifikaci, o.p.s, chápe důležitost nestrannosti při certifikačním procesu.

Svou jasně definovanou politikou a postupy zabezpečuje objektivitu svých rozhodnutí a řídí případné střety zájmů.

Správnost a nestrannost postupů, střetů zájmů a objektivity je přezkoumáváno v pravidelných termínech nezávislou Komisí pro nestrannost.

Certifikační orgán zaručuje svými postupy projednávání všech odvolání, námitek a stížností nezaujatým a nestranným způsobem.