Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Certifikační orgán Společnost pro personální certifikaci, o.p.s, chápe důležitost nestrannosti při certifikačním procesu.

Svou jasně definovanou politikou a postupy zabezpečuje objektivitu svých rozhodnutí a řídí případné střety zájmů.

Správnost a nestrannost postupů, střetů zájmů a objektivity je přezkoumáváno v pravidelných termínech nezávislou Komisí pro nestrannost.

Certifikační orgán zaručuje svými postupy projednávání všech odvolání, námitek a stížností nezaujatým a nestranným způsobem.