V souladu s ustanovením normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 uděluje Společnost pro personální certifikaci, o.p.s., certifikační orgán č. 3033 na základě platného osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.:

certifikát prokazující znalost metodického pokynu ČKOM pro výkon následující profese:

Certifikovaný odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí

thumb osvedceni o akreditaci 2021 2026  SPPC - vzor certifikátu