Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

V souladu s ustanovením normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 uděluje Společnost pro personální certifikaci, o.p.s., certifikační orgán č. 3033 na základě platného osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.:

certifikát prokazující znalost metodického pokynu ČKOM pro výkon následující profese:

Certifikovaný odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí

SPPC - osvědčení o certifikaci SPPC - vzor certifikátu